Fritidsverksamhet

Före och efter skoldagen  är fritidsverksamheten öppen. Vi har en stora egna lokaler intill klassrummen, och vi använder även klassrummen för att kunna få leka i små grupper när vi vill det. Här finns möjlighet till olika typer av fritt skapande, drama, legobygge och fri lek både inne och ute. Vi gör också utflykter till närliggande parker.
Vi har också gruppaktiviteter som främst syftar till att stärka barnens självkänsla och trygghet.
Mellanmål serveras kl 14 varje dag.
Liksom övrig verksamhet i huset vilar fritids på montessoripedagogikens grunder. Vi värnar om varandra och vår gemensamma miljö. Att respektera varandra, och att ha möjlighet att själv välja bland olika aktiviteter är viktiga tankar i fritidsverksamheten på vår skola. 
 

 

KONTAKT

Haninge Montessoriskola

Eskilsvägen 8
13643 Handen

08-777 8388

08-777 76 26

info@haningemontessoriskola.se

HITTA TILL OSS